برنامه کلاسهای آنلاین

American English File 3A Student book

دانلود کتاب American English File 3A Student book

این دوره‌ی آموزش زبان انگلیسی آمریکایی با تمرکز بر چهار مهارت اصلی زبان انگلیسی و با یک روش ‌شناسی مبتنی بر ارتباطات، متون جذاب و یک برنامه‌ی درسی برای تلفظ قوی، برای صحبت کردن زبان ‌آموزان طراحی شده و دارای متون و موضوعاتی است که باعث می‌شود زبان ‌آموز بخواهد انگلیسی صحبت کند. مجموعه‌ی American English file، دوره‌ای است که زبان ‌‌آموز را به‌ صحبت کردن وا می‌دارد. این مجموعه کتاب، به شما مهارت‌های کامل را با تمرکز واضح بر تلفظ همراه با پشتیبانی گسترده و منابع ارائه می‌دهد. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter