LONGMAN ENGLISH PRACTICE for intermediate student

دانلود کتاب LONGMAN ENGLISH PRACTICE for intermediate student

این کتاب تمرینات گرامری را برای دانش‌آموزانی فراهم می‌کند که خود به ‌تنهایی درس می‌خوانند و دارای یک کلید یکپارچه‌ی جواب در پشت کتاب برای ارجاع است. بسته به نیازهای شخصی زبان ‌آموزان، می‌توان از این کتاب به هر شکلی استفاده کرد و تمرین‌ها به ترتیب افزایش دشواری طراحی نشده‌اند، اما با علامت ستاره مشخص شده‌اند تا درجه‌ی نسبی دشواری آن‌ها را نشان دهد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter