English Through Pictures Books 1,2

دانلود کتاب English Through Pictures Books 1,2

سه کتاب جیبی که مجموعه‌ی English Through Pictures را تشکیل می‌‌دهد، حاصل کار چشم‌گیر I A Richards و Christine Gibson است که این مجموعه را برای کمک به زبان ‌آموزان در صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی به سریع‌ترین و شفاف‌‌ترین شکل ممکن- از طریق تصاویر- طراحی کرده است. نویسندگان با استفاده‌ی دقیق از مفیدترین کلمات انگلیسی، کلماتی را انتخاب کرده‌اند که قدرت تعریف کلمات دیگر را دارد و آن‌ها را در الگوهای کلیدی قرار داده‌اند که توانایی برقراری ارتباط موفق به زبان انگلیسی را به زبان‌آموز ارائه می‌دهد. کتاب 1 شامل 250 واژه از این نوع واژگان است که 500 واژه‌ی دیگر نیز در کتاب 2 آورده شده است. این 750 کلمه در کتاب 3 برای ایجاد تسلط بر 1000 کلمه استفاده می‌شود که با تعریف ‌شان، احتمال امکان درک 20000 کلمه‌ی انگلیسی دیگر را دارد. در English Through Pictures، مسئولیت یادگیری مستقیماً به ‌عهده‌ی یادگیرنده است که از همان ابتدا، از توانایی استفاده از کلمات ضروری برای ایجاد الگوهای کلیدی جمله برخوردار می‌شود که معنی آن، به ‌وضوح در تصاویر نشان داده شده است. طراحی‌های ساده به زبان‌ آموزان این امکان را می‌دهد که وقتی باموفقیت بر زبان تسلط پیدا کردند، روی جمله متمرکز شده و از اعتماد به نفس فزاینده‌ای برخوردار شوند. کتاب‌های تمرین 1 و 2، قابلیت رو به رشد شما را به‌ عنوان کسی که به زبان انگلیسی صحبت می‌کند و می‌خواند، تقویت می‌کنند. با انگیزه و الهام، زبان ‌آموزان خیلی زود متوجه می‌شوند که به زبان انگلیسی- زبان مشترک دنیای امروز- کاملاً تسلط دارند. 'English Through Pictures' در حال حاضر توسط میلیون‌ها زبان‌آموز در بیش از چهل کشور باموفقیت استفاده شده است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter