تماس سریع

Really Learn 100 Phrasal Verbs

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Really Learn 100 Phrasal Verbs

در این کتاب می‌توانید مثال‌هایی واقعی از فعال‌ها را بخوانید؛ معنی و نقش دستوری فعل‌ها را بررسی کنید؛ با استفاده از فعل‌ها در تمرین‌ها آنها را تمرین کنید؛ ‌دایره واژگان خود را با استفاده از واژهای مرتبط، مترادف‌ها و متضادها افزایش بدهید؛ با استفاده از صفحه‌های مرور، پیشرفت خودتان را بسنجید؛ برای پاسخ‌ها، معنی‌ها و نکات گرامری بیشتر به بخش پاسخ ‌نامه نگاه کنید.

Really Learn 100 Phrasal Verbs دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع