Really Learn 100 Phrasal Verbs

دانلود کتاب Really Learn 100 Phrasal Verbs

در این کتاب می‌توانید مثال‌هایی واقعی از فعال‌ها را بخوانید؛ معنی و نقش دستوری فعل‌ها را بررسی کنید؛ با استفاده از فعل‌ها در تمرین‌ها آنها را تمرین کنید؛ ‌دایره واژگان خود را با استفاده از واژهای مرتبط، مترادف‌ها و متضادها افزایش بدهید؛ با استفاده از صفحه‌های مرور، پیشرفت خودتان را بسنجید؛ برای پاسخ‌ها، معنی‌ها و نکات گرامری بیشتر به بخش پاسخ ‌نامه نگاه کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter