Idioms Organiser

دانلود کتاب Idioms Organiser

کتاب Idioms Organiser جامع ‌ترین کتاب تمرین اصطلاحات برای زبان ‌آموزان intermediate و advanced است. این کتاب برای کسانی که می‌خواهند در آزمون‌هایFCE ،CAE ،Proficiency و TOEFL شرکت کنند منبعی ایده‌آل است. Idioms Organiser این مبحث دشوار برای زبان ‌آموزان را به نحوی سازماندهی می‌کند که حداقل بتوانند از آن سر در بیاورند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter