English Grammar Work Book For Dummies

دانلود کتاب English Grammar Work Book For Dummies

دستور زبان مهم است، چه بخواهید در حرفه خود پیشرفت کنید یا نمرات خود را افزایش دهید. تمرین کردن کلید پیشرفت در توانایی های دستور زبان است، و این آن چیزی است که کتاب English Grammar Workbook For dummies انجام می دهد. کتاب را باز کنید و خواهید دید که صدها تمرین سرگرم کننده دستور زبان شما را تقویت خواهند کرد. فقط به سمت تمریناتی بروید که فکر می کنید در آن زمینه احتیاج به کمک دارید – از تأکیدها و ضمائر تا مضاف الیه و ساختارهای موازی- و مدادتان را بر دارید. تنها با مقداری تمرین روزانه شما خواهید توانست که درست صحبت کنید، با اعتماد به نفس بنویسید و احترامی که در کار یا تحصیل لایقش هستید را به دست آورید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter