English Grammar For The Utterly Confused

دانلود کتاب English Grammar For The Utterly Confused

تا قبل از این، دانش آموزانی که می خواستند پایه و اصول دستور زبان انگلیسی را بیاموزند، سازمان آموزش ایالات متحده آمریکا دستورالعمل های قبلی را لغو کرد و بنابراین تعدادی از دانش آموزان و اساتید در مهارت writing و speaking دچار ضعف شدند. English Grammar For The Utterly Confused یک کتاب اجباری برای کسانی است که هنگام مواجهه با سؤال، در تشخیص افعال و کلمات دچار مشکل می شوند. این یک راهنمای آسان برای مصرف کننده به هرکسی – از دانش آموزان تا نویسندگان حرفه ای برنامه های کسب و کار – کمک می کند تا ساختار دستور زبان انگلیسی را بیاموزند و چگونه آن را به سادگی و به شکل حرفه ای بکار گیرند. این مجموعه به همگان کمک میکند تا توانایی speaking و writing را به شکلی شایسته، درست و با اعتماد به نفس را کسب کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter