مشاوره رایگان 02145328

Dictionary of Contemporary Slang

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Dictionary of Contemporary Slang

کتاب Dictionary of Contemporary Slang با بیش از 7000 واژه و مفهوم، این کتاب راهنمای جامع برای فرهنگ لغات عامیانه امروزی است. این مجموعه در مورد داروها، ورزش، و همچنین جوامع معاصر، و همچنین موضوعات محبوب عامیانه می باشد. در این مجموعه جامع از فرهنگ لغات عامیانه معاصر، تونی تورن دنیای همیشه در حال تغییر زبان انگلیسی زیرزمینی را کشف می کند، نمونه های کاربردی را نشان میدهد و در خط مقدم زبان شناسان قرار می گیرد.

Dictionary of Contemporary Slang دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع