برنامه کلاسهای آنلاین

Dictionary of Contemporary Slang

دانلود کتاب Dictionary of Contemporary Slang

کتاب Dictionary of Contemporary Slang با بیش از 7000 واژه و مفهوم، این کتاب راهنمای جامع برای فرهنگ لغات عامیانه امروزی است. این مجموعه در مورد داروها، ورزش، و همچنین جوامع معاصر، و همچنین موضوعات محبوب عامیانه می باشد. در این مجموعه جامع از فرهنگ لغات عامیانه معاصر، تونی تورن دنیای همیشه در حال تغییر زبان انگلیسی زیرزمینی را کشف می کند، نمونه های کاربردی را نشان میدهد و در خط مقدم زبان شناسان قرار می گیرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter