Common Usage Error

دانلود کتاب Common Usage Error

در زیر واژگانی آورده شده اند که در هنگام استفاده به سادگی قابلیت اشتباه شدن دارند. با استفاده از هر گروه کلمات جمله ای بنویسید و آنها را صحیح به کار ببرید. برای مثال :

There are two apples over there and they're not going to eat them because they're rotten.

 با دقت فکر کنید و کارتان را دوباره بخوانید تا از اشتباهات رایج این چنینی پرهیز کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter