Advanced Checking Of English

دانلود کتاب Advanced Checking Of English

  • منبع خود آزمایی دانشجویان
  • یک مسابقه قهرمانی تنیس بر علیه زبان انگلیسی
  • آیا می توانید در افعال ترکیبی، انتخاب واژگان اصطلاحات قیدی و ... امتیاز کافی برای پیروز شدن کسب کنید؟
  • ایده آل برای دانشجویان مبتدی و بالا تر
  • مجموعه درجه یک طراحی شده آموزش در انجمن زبان اروپا سطح سی.ای.اف-بی2 که سی.ای.اف به معنای چارچوب مشترک اروپا است
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter