مشاوره رایگان 02145328

A Way With Words Resource Pack

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

A Way With Words Resource Pack

کتاب A Way With Words Resource Pack آموزگاران را قادر می سازد تا واژگان را به صورت ارتباط محور آموزش دهند. این کتاب مجموعه ای از فعالیت های گوناگون را فراهم می کند تا دانش آموزان واژگان مورد نظر را به صورت مؤثر استفاده کنند. توانایی آموختن را گسترش می دهد، به دانش آموزان کمک می کند تا در سامان دهی اطلاعات خود توانا تر شوند و واژگان جدید را آموخته و به یاد بسپارند. استفاده از این کتاب با متون روشن برای آموزگاران در سمت چپ کتاب و صفحات کار دانش آموزان در سمت راست بسیار آسان است. این کتاب برای سطح pre-intermediate تا intermediate طراحی شده است.

A Way With Words Resource Pack دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع