4000Essential English Words 4

دانلود کتاب 4000Essential English Words 4

4000Essential English Words یک مجموعه شش جلدی، با تمرکز بر واژگان کاربردی جهت بالابردن دایره واژگان همه دانشجویان زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته می باشد. این مجموعه درصد بالایی از واژگان گوناگون را که در speaking و writing انگلیسی به کار برده می شوند، پوشش می دهد. بنابراین بعد از تسلط بر این واژگان مورد هدف، دانشجویان قادر خواهند بود تا به طور کامل معنای این واژگان را در برخورد با آن ها در صحبت و متون در یابند. هر بخش شامل 20 واژه می شود که در جملات نمونه به کار برده شده و شناخته می شوند. فعالیت های این مجموعه طراحی شده اند تا دانشجویان واژگان مختلف را در شرایط مختلف استفاده کنند تا متوجه کاربردهای مختلف آنها در موقعیت های گوناگون شوند. همچنین، در پایان هر بخش داستانی شامل واژگان هدف در آنها آورده شده تا دانشجویان این واژگان و کاربردهای متفاوتشان ملاحظه کنند. هر بخش دانشجو را برای بخش بعدی آماده میکند تا با چالش های جدی و پیچیده درگیر شود.

  • فعالیت های گوناگون برای بازسازی واژگان مورد نظر.
  •  پیشرفت سریع واژگان در سطوح مختلف.
  •  داستان های اصلی برای به کار بردن واژگان مورد نظر. 
  • تصاویر رنگی کاربردی برای توضیح هر واژه.
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter