Discussions A-Z Advanced

دانلود کتاب Discussions A-Z Advanced

کتاب Discussions A-Z Advance برای فعالیت‌های speaking جهت ترغیب کردن به بحث‌های جذاب و طبیعی بین دانش ‌آموزان سطح advance طراحی شده است. هر کتاب حاوی ۲۶ یونیت تاپیک-محور است که در هر کدام تنوعی از فعالیت‌های مهیج گنجانده شده است. تمام فعالیت‌ها مستقل هستند و یادداشت‌های جامع معلم، آماده ‌سازی‌های لازم را به شما نشان می‌دهد، همچنین پاسخ ‌نامه فعالیت‌ها، متن فایل‌های صوتی کامل و پیشنهادهایی برای تسک‌های بحث محور writing گنجانده شده‌اند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter