Crucial Conversation

دانلود کتاب Crucial Conversation

پرفروش‌ ترین کتاب New York Times

یاد بگیرید وقتی که از کوره درمی‌رید چطور خونسردی خودتان را حفظ کنید و نتیجه‌ای که می‌خواهید را به دست بیاورید.

وقتی که اوضاع نامناسب است، عقاید متنوع و همه هیجان ‌زده هستند، شما سه انتخاب دارید: از یک گفتگوی مهم اجتناب کنید و پیامدهای آن را تحمل کنید؛ گفتگو را بد مدیریت کنید و پیامدهای آن را تحمل کنید؛ یا Crucial Conversations را بخوانید و یاد بگیرید چطور به بهترین شکل ممکن و در مواقع ضرورت ارتباط برقرار کنید. این کتاب ابزاری است برای بالا بردن سطح سخت‌ ترین و مهم‌ ترین گفتگوها و گفتن آنچه که در ذهنتان می باشد. همچنین دستیابی به راه حل‌هایی که به آن ها نیاز دارید. شما یاد می گیرید چه طور:

  • با تکنیک تسلط شش دقیقه‌ای خودتان را برای موقعیت‌های حیاتی آماده کنید.
  • با اطمینان در مورد هر چیزی صحبت کنید.
  • متقاعد کننده باشید، نه خشن.
  • وقتی که دیگران عصبانی می‌شوند یا آرام می‌شوند به گوش کردن ادامه بدهید.
  • مکالمه‌های مهم را به عمل و نتیجه‌ای تبدیل کنید که می‌خواهید.

مکالمات حیاتی، چه در محل کار یا خانه باشند، چه با همسایه یا همسر خود، می‌توانند تأثیرات عمیقی بر کار، شادی و آینده شما داشته باشند. با مهارت‌هایی که با استفاده از این کتاب یاد می‌گیرید دیگر هرگز نگران نتیجه گفتگوهای مهم نخواهید بود.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter