Another Word A Day

دانلود کتاب Another Word A Day

تنوعی وسیع از واژه‌های شگفت ‌انگیز، گنگ و بیگانه!

در این کتاب جذاب که مکملی برای کتاب پرفروش A Word A Day است؛ این کتاب، زبان انگلیسی را با تمام عجایب، شکوه و بامزه ‌بودن آن مورد ستایش قرار می‌دهد، و حاوی فصل‌های جدیدی است، از «Words Formed Erroneously» و «Red-herring Words» گرفته تا «Kangaroo Words «Discover the Theme و «?What Does That Company Name Mean». در این فصل‌ها گنجینه‌ای از واژگان جالب را پیدا می‌کنید، مثل agelast ،dragoman ،mittimus ،nyctalopia ،quacksalver ،scission ،tattersall و zugzwang. هر مدخل حاوی تعریفی کوتاه، ریشه ‌شناسی و مثال‌های نمونه به همراه نقل قول‌های راه گشا است.

تعریف‌هایی که از این کتاب شده است:

  • «بسیاری از خوانندگان Anu Garg مشتاقانه منتظر سهم روزانه خود از A Word A Day  هستند. حالا بالاخره یک مهمانی برای آنها و دیگر واژه‌خوارها در حال برگزاری است. هر چه می‌توانید بخورید!»
  • Barbara Wallraff سرویراستار The Atlantic Monthly  و مؤلف Word Court
  • «کسانی که اهل A Word A Day  هستند با رویکرد مفرح Anu Garg به واژه‌ها آشنا هستند:‌ واژه‌ها جذاب و دارای تاریخچه‌ای شگفت ‌انگیز هستند.»
مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter