Speak Now 2

دانلود کتاب Speak Now 2

Speak Now اولین دوره مکالمه به همراه ویدئوهای کاملاً یکپارچه برای کمک به پرورش مهارت‌های ارتباطی است. Speak Now Student Book مهارت‌های ارتباطی را در زبان ‌آموزان پرورش می‌دهد و باعث می‌شود آن ها بتوانند با اعتماد به نفس ارتباطی مؤثر را با دیگران برقرار کنند. تمرین آنلاین فعالیت‌های بیشتری را برای زبان ‌آموزان فراهم می‌کند تا مهارت‌های listening ،speaking و تلفظ را در خارج از کلاس شامل صحبت کردن درباره، ضبط کردن و ارائه دادن فعلیت‌های معلم، را پروش دهند. ابزار تعاملی تدریس به شما امکان می‌دهد تا مسیر پیشرفت زبان ‌آموزان خودتان را دنبال کنید، نمره‌های آنها را ببینید، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و خیلی چیزهای دیگر.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter