مشاوره رایگان 02145328

Speak Now 1

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Speak Now 1

​با کمک Speak now با اعتماد به نفس با دیگران ارتباط برقرار کنید. مجموعه Speak now به همراه ویدئو و تمرین آنلاین یک دوره چهار سطحی speaking است که مهارت‌های ارتباطی یادگیرندگان در داخل و خارج از کلاس را پرورش می‌دهد. تمام فعالیت‌ها در این مجموعه شامل یک مؤلفه speaking است. همچنین زبان‌آموزان می‌توانند با استفاده از تمرین آنلاین مهارت‌های listening ،speaking و تلفظ خود را تقویت کنند. زبان ‌آموزان می‌توانند با امکان جدید حرف زدن و ضبط کردن صدای خودشان به تمرین تلفظ بپردازند.

Speak Now 1 دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع