The Turning Test

دانلود کتاب The Turning Test

The Turing Test جزئی از واژگان فرهنگ عامه است. عنوان این تست در آثاری از نمایش ‌نامه «Breaking the Code» و یا داستان مصور «Robotman» به چشم می‌خورد. نوشته‌های گردآوری‌ شده در این کتاب، توسط Stuart Shieber به بررسی مسائل فلسفی عمیق پیرامون The Turing Test به عنوان ملاکی برای هوش می‌پردازد. بخش اول کتاب حاوی نوشته‌های فیلسوفان پیشرو، مانند دکارت، است؛ کسی که برای اولین بار ایده غیرقابل تشخیص را مطرح کرد. بخش دوم شامل تمام نوشته‌های تورینگ در مورد The Turing Test است. از جمله مقاله Mind و نیز مطالب زود گذر که چندان با آنها آشنایی نداریم. بخش آخر با پاسخ‌ها و واکنش‌هایی شروع می‌شود که بعد از انتشار مقاله او در Mind به این مقاله داده شده‌اند. اما قسمت عمده این بخش شامل مقالاتی از طیف وسیعی از محققان در حوزه‌ای است که در آنها مستقیماً به موضوع Turing Test به عنوان یک آزمون هوش پرداخته شده است. هر فصل با ارائه اطلاعاتی زمینه‌ای آغاز می‌شود که می‌توان آنها را به عنوان مقاله‌هایی مستقل در مورد Turing Test مطالعه کرد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter