مشاوره رایگان 02145328

The Oxford Dictionary of New Words

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

The Oxford Dictionary of New Words

دیکشنری The Oxford Dictionary of New Words یک منبع کارآمد و جذاب است که در صورت مواجه شدن با واژه‌ها و عبارات جدید اولین جایی است که برای کسب اطلاعات باید به آن مراجعه کنید. برای عبارت‌هایی مثلauto bra ،shock-jock ،Beltway Bandit ،trainspotting ، wormhole، و zaitech این منبع سرشار از واژه‌ها و عباراتی جدید، منبعی از طلا برای عاشقان کلمه است.

The Oxford Dictionary of New Words دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021تعیین سطح آنلاینکلاس‌های گروهیکلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع