NTC's Dictionary of Americal Slang And Colloquial Expressions

دانلود کتاب NTC's Dictionary of Americal Slang And Colloquial Expressions

در دیکشنری اصطلاحات آمریکایی NTC’s بیش از 5،500 اصطلاح معمول و کاربردی براساس تم، موضوع و معنی آورده شده است. این کتاب یکی از بهترین دیکشنری ها در نوع خود است و برای هرکسی که می خواهد اصطلاحات آمریکایی را بیاموزد، گنجینه ای با ارزش محسوب می شود.

ویژگی های این کتاب عبارتند از:

  • تعریف هر اصطلاح به همراه حداقل دو مثال از نحوه استفاده از آن
  • شاخص الفبایی برای پیدا کردن اصطلاح مورد نظرتان
  • متنی آسان برای مطالعه با کمترین تعداد مخفف

دیکشنری NTC’s کتابی فوق العاده برای نویسندگان، سخنرانان و زبان آموزان است تا اصطلاحات انگلیسی را بیاموزند و به راحتی از آن ها استفاده کنند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter