Mastering American English

دانلود کتاب Mastering American English

این کتاب ترکیبی از فایل صوتی و نوشتاری است و برای تغییر لهجه افرادی است که انگلیسی زبان دومشان می باشد. این کتاب به این افراد کمک می کند تا به صورت صحیح و با اعتماد به نفس صحبت کنند. تمرین های ویژه ای برای ادا کردن صداهای Vowel، حروف بی صدا مانند V، W، B و TH، نحوه استرس گذاری کلمات استفاده از اختصار کلمات به طور مثال won’t به جای will not. مورد مهم دیگر یادگرفتن تفاوت میان سخنرانی رسمی و عامیانه است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter