Longman Essentiasl Idioms in English

دانلود کتاب Longman Essentiasl Idioms in English

اصطلاح‌ها به هر زبانی رنگ و لعاب می‌دهند. آخرین ویراست «Essential Idioms in English» همچنان منبع دلخواه برای تسلط یافتن بر بیش از ۵۰۰ اصطلاح، افعال مرکب (phrasal verbs) و هم‌نشینی‌ها (collocations) است. این کتاب تعریف و توضیحی جامع از هر اصطلاح را ارائه می‌دهد، و سپس با استفاده از تمرین‌های چند گزینه‌ای، true-false، fill-in-the-blank و matching‌ معنی و کاربرد آن را تثبیت می‌کند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter