How To Learn any Language

دانلود کتاب How To Learn any Language

بنی لوئز (Benny Lewis) کسی که به ده زبان دنیا صحبت می کند و این زبان ها را به صورت خودخوان یاد گرفته است، بزرگترین بلاگ اموزش زبان را دارد. وی را می توان هکر زبان نامید که تمام زندگی خودش را وقف یافتن راه هایی بهتر و آسانن برای یادگیری زبان کرده است. Fluent in 3 month: یکی از عنوان های این کتاب (چگونه در هر سنی و با هر ملیتی می تواند به زبان دیگری صحبت کند.) وی معتقد است برای یادگیری زبان جدید لازم نیست حافظه ای عالی یا توانایی یادگیری زبان داشته باشید و این در حالی است که باور عمومی به قدرت یادگیری بالا در بزرگسال است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter