English Grammar Simplified

دانلود کتاب English Grammar Simplified

این تایتل‌های فشرده و ارزان یک مرجع جمع و جور برای خودخوان زبان انگلیسی یا در کلاس است. هر تایتلی دستورالعمل‌های روشن و کوتاهی در مورد تمام جنبه‌های کاربرد زبان انگلیسی را در اختیارتان قرار می‌دهد، از املا و نشانه ‌گذاری تا ساختار جمله و سبک و پوشش انواع پاراگراف‌ها و essayها.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter