مشاوره رایگان 02145328

سوال های Rhetoric آزمون SAT

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
سوال های Rhetoric آزمون SAT سوال های Rhetoric آزمون SAT

بلاغت چیست؟

یک تعریف از واژه ی 'بلاغت' عبارت است از 'مطالعه ی نوشتن یا صحبت کردن'. سؤالات بلاغت در مورد بخش ریدینگ ، درک شما از روش نویسندگان برای تعیین چارچوب متن خود و پیش بردن آن را ارزیابی می کند.

یک نکته در مورد تصاویر موجود در این مقاله: کلیه سوالات بخش ریدینگ با یک متن همراه خواهند بود ، اما تصویر متن ها در این مقاله آورده نشده. هر سؤالی که نشان داده شده ، فقط یک نمونه از ظاهری ست که نوع خاصی از سوالات می توانند داشته باشند.

برخی از موضوعات فرعی در بلاغت

  • تجزیه و تحلیل انتخاب کلمه.

سوالات از شما خواهند خواست که تعیین کنید که چگونه کلمات یا عبارات خاص یا استفاده از الگوهای خاصی در کلمات و عبارات، معنا و لحن را در متن ایجاد می کند.  • تجزیه و تحلیل ساختار متن.

سوالات بر ساختار کلی یک متن و تجزیه و تحلیل رابطه بین بخش خاصی از متن (مثلاً یک جمله) و کل متن تمرکز دارند.  • تحلیل نقطه نظرات

سوالات از شما می خواهند تا نقطه نظر یا دیدگاهی را كه متن بر اساس آن نوشته شده است مشخص كنید یا تأثیر این دیدگاه را بر محتوا و سبك مشخص كنید.  • هدف تجزیه و تحلیل

سوالات از شما می خواهند هدف اصلی یک متن را مشخص کنید (به طور معمول ، یک یا چند پاراگراف).  • تحلیل استدلال

سوالات از شما می خواهند محتوا و ساختار استدلال ها را تحلیل کنید.نکته مهم

شما نیازی به دانستن نام این نوع سؤالات برای آزمون نخواهید داشت ، اما این لیست دید روشنی از برخی از سؤالاتی که با آنها روبرو خواهید شد را به شما می دهد.

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT