مشاوره رایگان 02145328

اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات تلفنی در بازرگانی (بخش اول)

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات تلفنی در بازرگانی (بخش اول) اصطلاحات رسمی و غیر رسمی رایج در مکالمات تلفنی در بازرگانی (بخش اول)

در هنگامی که تماس تلفنی در محیط کار دریافت می کنید در ابتدا خود را معرفی نمایید و یا اگر شخصی که زنگ می زند خود را معرفی نکند٬‌شما باید از از آنها بخوایید که بگویند چه کسی هستند با استفاده از عبارات زیر:

Formal

‘Hello’

‘Good Morning’

‘Good Afternoon’

‘This is ___ speaking’

‘?Could I speak to ___ please’

‘I would like to speak to ___’

‘I’m trying to contact ___’

Informal

‘Hello’

‘Hi, it’s ___ here’

‘I am trying to get in touch with ___’

‘?Is ___ there please’


در این قسمت شما با اصطلاحاتی آشنا می شوید که از طریق آنها می توانید اطلاعات بیشتری در مورد خودتان در تماس های تلفنی نشان دهید. برای مثال از کجا زنگ می زنید .و یا از طرف چه کسی زنگ می زنید.

Formal

‘I am calling from        

(من از شرکت …….. زنگ می زنم)

....I’m calling on behalf of’  

 (من از طرف شرکت/شخص……… زنگ می زنم)

Informal

‘......I’m in the post office at the moment, and I just needed ’

(من اداره پست هستم الان٬ و نیاز داشتم که …….)

شما در جواب به تلفن می توانید از عبارت های زیر استفاده کنید:

Formal

‘Hello, this is ___ speaking’                  

 (سلام ٬ (اسمتان)صحبت میکنه) 

 ‘?___ speaking, how may I help you’

Informal

‘Hello, John’s phone’ 

اگر تمایل دارید که با فرد خاصی صحبت کنید٬و یا شماره داخلی دارید ٬ می توانید از عبارت های زیر استفاده کنید.

Formal

‘?May I ask who’s calling please’ 

 (میشه بپرسم شما کی هستید؟)

‘?Can I ask whom I’m speaking to please’ 

 (میشه بپرسم با چه شخصی در حال صحبت می باشم)

‘?Where are you calling from’

  (ازکجا تماس می گیرید؟)

‘?Is that definitely the right name/number 

 ( آیا مطمئنید که شماره شما یا شخص مورد نظرتان درست است؟)

‘Could I speak to someone who ___?’

‘I would like to make a reservation please’                                    

 (من می خواهم یک رزرو انچام بدهم)

‘?Could you put me through to extension number ___ please  

  (میشه من را به این خط داخلی …….. وصل کنید؟)

Informal

‘?Who’s calling please’

‘?Who’s speaking’

‘?Who is it

 ?Whom am I speaking to

اگر شما می خواهید شخصی را به خط دیگری وصل کنید می بایست به آن شخص این مطلب را بگویید. برای این کار می توانید از این جملات استفاده کنید:

Formal

‘?Could you hold on a moment please’

(میشه چند لحظه منتظر بمانید؟)

‘Just a moment please’

‘Hold the line please’

‘I’ll just put you through’

(من تماس   شما را وصل می کنم به …)

‘I’ll just transfer you now’

(من  الان تماس شما را وصل می کنم)

Informal

‘Hold on a minute’

‘Just a minute’

‘Okay, wait a moment please’

برای خواندن ادامه اصطلاحات کلیک کنید.

مطالب مرتبط

سه نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

سه نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار

این دو ایمیل در واقع حرفه ای به نظر آمده و کسی برداشت منفی نسبت به آنها نخواهد داشت. و همچنین برای دریافت کننده ایمیل٬ پیدا کردن ایمیل شما کار آسانی خواهد بود. ولی اگر شما اسم خود را در ایمیل نداشته باشید٬ پیدا کردن ایمیل شما بسیار سخت خواهد شد. ...

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA

خب، میخواهید کارشناسی ارشد خود را بگیرید؟ اطمینان حاصل کنید که راهنمایی های تور MBA را برای موفقیت دنبال می کنید! ...

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی

برای موفقیت در مصاحبه کاری شما می بایست از هر جهت آماده بوده تا بتوانید در رقابتی که برای رسیدن به شغل مورد نظرتان وجود دارد شانس خوبی داشته باشید. بنابرین هنگامی که تصمیم به رفتن به مصاحبه کاری را داشتید این ۱۰ نکته را فراموش نکنید ...