درک مطلب در GMAT : بررسی یک متن تاریخی -بخش 4

	درک مطلب در GMAT : بررسی یک متن تاریخی -بخش 4

آیا آماده‌ی سوال چهارم هستید؟ ما در حال بررسی درک مطلب یک متن تاریخی هستیم. اگر تازه شروع کرده‌اید، ابتدا به بخش‌های اولیه بروید و سپس به این بخش بازگردید.

در ادامه متن و سوال چهارم ارائه می‌شود. موفق باشید.

“Two recent publications offer different assessments of the career of the famous British nurse Florence Nightingale. A book by Anne Summers seeks to debunk the idealizations and present a reality at odds with Nightingale’s heroic reputation. According to Summers, Nightingale’s importance during the Crimean War has been exaggerated: not until near the war’s end did she become supervisor of the female nurses. Additionally, Summers writes that the contribution of the nurses to the relief of the wounded was at best marginal. The prevailing problems of military medicine were caused by army organizational practices, and the addition of a few nurses to the medical staff could be no more than symbolic. Nightingale’s place in the national pantheon, Summers asserts, is largely due to the propagandistic efforts of contemporary newspaper reporters.

“By contrast, the editors of the new volume of Nightingale’s letters view Nightingale as a person who significantly influenced not only her own age but also subsequent generations. They highlight her ongoing efforts to reform sanitary conditions after the war. For example, when she learned that peacetime living conditions in British barracks were so horrible that the death rate of enlisted men far exceeded that of neighboring civilian populations, she succeeded in persuading the government to establish a Royal Commission on the Health of the Army. She used sums raised through public contributions to found a nurse’s training hospital in London. Even in administrative matters, the editors assert, her practical intelligence was formidable: as recently as 1947 the British Army’s medical services were still using the cost-accounting system she devised in the 1860s.

“I believe that the evidence of her letters supports continued respect for Nightingale’s brilliance and creativity. When counseling a village schoolmaster to encourage children to use their faculties of observation, she sounds like a modern educator. Her insistence on classifying the problems of the needy in order to devise appropriate treatments is similar to the approach of modern social workers. In sum, although Nightingale may not have achieved all of her goals during the Crimean War, her breadth of vision and ability to realize ambitious projects have earned her an eminent place among the ranks of social pioneers.”

“With which of the following statements regarding the differing interpretations of Nightingale’s importance would the author most likely agree?

“(A) Summers misunderstood both the importance of Nightingale’s achievements during the Crimean War and her subsequent influence on British policy.

“(B) The editors of Nightingale’s letters made some valid points about her practical achievements, but they still exaggerated her influence on subsequent generations.

“(C) Although Summers’ account of Nightingale’s role in the Crimean War may be accurate, she ignored evidence of Nightingale’s subsequent achievement that suggests that her reputation as an eminent social reformer is well deserved.

“(D) The editors of Nightingale’s letters mistakenly propagated the outdated idealization of Nightingale that only impedes attempts to arrive at a balanced assessment of her true role.

“(E) The evidence of Nightingale’s letters supports Summers’ conclusion both about Nightingale’s activities and about her influence.”

خُب، در ابتدا باید ببینیم این چه نوع سوالی است.

این سوال از ما جوابی می‌خواهد که نویسنده با آن بیشتر موافق است. شما می‌توانید این سوال را ترکیبی از سوالات هدف اصلی (ایده‌ی اصلی) و سوالات دارای جزئیات خاص بدانید. جواب این سوال باید همراه با ایده‌ی اصلی باشد (چون ایده‌ی اصلی متن، ایده‌ی نویسنده است) اما شما احتمالاً باید به جزئیات بیشتری نگاه کنید. جمله‌بندی خاص این سوال به شما خواهد گفت که چه نوع جزئیاتی را باید بررسی کنید.

در این مورد، سوال درباره‌ی تعبیرهای متفاوت نسبت به اهمیت نایت‌اینگل صحبت می‌کند. با تمرکز بر یادآوری هر یک از آن تعبیرها و اندیشه‌ی نویسنده درباره‌ی آن‌ها، به نقشه‌ی خود نگاهی بیندازید. این نقشه‌ی من است:

 

از این نقشه برای تکان دادن حافظه‌ی خود استفاده کنید.

سامرز هوادار فلورنس نایت‌اینگل نیست.

اما ویراستارها هوادار او هستند.

نویسنده عمدتاً با ویراستارها موافق است، اگرچه اذعان می‌کند که سامرز ممکن است دارای محسناتی نیز بوده باشد.

الان زمان خوبی برای بازگشت به متن پاراگراف سوم و شفاف کردن دقیق آن‌چیزهایی است که نویسنده در تصورات خود داشته است.

“I believe that the evidence of her letters supports continued respect for Nightingale’s brilliance and creativity. [skimming…examples…skimming] In sum, although Nightingale may not have achieved all of her goals during the Crimean War, her breadth of vision and ability to realize ambitious projects have earned her an eminent place among the ranks of social pioneers.”

پس نویسنده اعتراف می‌کند که سامرز احتمالاً حق دارد که می‌گوید موفقیت‌های فلورنس نایت‌اینگل در طول جنگ کریمه ممکن است تا حدی اغراق شده باشد، اما در کل، نویسنده فکر می‌کند فلورنس نایت‌اینگل چند کار شگفت‌انگیز انجام داده است و شهرت او توجیه‌پذیر است.

خُب، کدام گزینه با این ایده سازگار است؟

“(A) Summers misunderstood both the importance of Nightingale’s achievements during the Crimean War and her subsequent influence on British policy.”

نویسنده ظاهراً فکر می‌کند که موضع‌گیری سامرز درباره‌ی تاثیر کلی فلورنس نایت‌اینگل بر سیاست بریتانیا درست نیست. با این حال، نویسنده اذعان می‌کند که سامرز احتمالاً درباره‌ی اهمیت موفقیت‌های فلورنس نایت‌اینگل در جنگ کریمه درست می‌گوید- نه اینکه سامرز از آن بخش تعبیر درستی نکرده است. این گزینه را حذف کنید.

“(B) The editors of Nightingale’s letters made some valid points about her practical achievements, but they still exaggerated her influence on subsequent generations.”

نویسنده غالباً با ویراستارها موافق است. او نمی‌گوید آن‌ها اغراق می‌کنند. بلکه او اذعان می‌کند که دیدگاه سامرز (اهمیت نقش نایت‌اینگل در جنگ کریمه اغراق شده است) می‌تواند معتبر باشد. این گزینه را نیز حذف کنید.

“(C) Although Summers’ account of Nightingale’s role in the Crimean War may be accurate, she ignored evidence of Nightingale’s subsequent achievement that suggests that her reputation as an eminent social reformer is well deserved.”

نخستین بخش این گزینه با آنچه ما گفتیم، سازگار است: نویسنده اذعان می‌کند دیدگاه سامرز درباره‌ی نقش فلورنس نایت‌اینگل در جنگ کریمه ممکن است درست باشد. بخش دوم نیز می‌تواند خوب باشد، چون از سامرز برای عدم ارائه‌ی اعتبار بیشتر به فلورنس نایت‌اینگل برای کارهای دیگر انتقاد می‌کند.

عبارت او 'مستندات را نادیده می‌گیرد' عبارت نسبتاً قوی است. پاراگراف 3 را دوباره بازبینی کنید. نویسنده با تحسین مستندات ارائه شده در این نامه‌ها شروع می‌کند (که در پاراگراف 2 بحث شد، نه مستندات سامرز). متن نشان نمی‌دهد که سامرز این مستندات را خطاب قرار می‌دهد، پس کلمه‌ی نادیده گرفتن شاید بتواند قابل‌پذیرش باشد.

این گزینه را حذف نکنید اما اگر چیز دیگری وجود دارد که دارای این نوع مخالفت محتمل نیست، آن انتخاب دیگر ممکن است بهتر باشد.

“(D) The editors of Nightingale’s letters mistakenly propagated the outdated idealization of Nightingale that only impedes attempts to arrive at a balanced assessment of her true role.”

این گزینه می‌گوید که ویراستارها دیدگاه اشتباهی نسبت به فلورنس نایت‌اینگل دارند، اما این منظور نویسنده نیست. نویسنده غالباً با حرف‌های ویراستارها موافق است. این گزینه را حذف کنید.

“(E) The evidence of Nightingale’s letters supports Summers’ conclusion both about Nightingale’s activities and about her influence.”

ویراستارها ادعا می‌کنند که این نامه‌ها از نتیجه‌گیری‌های سامرز حمایت نمی‌کند و نویسنده غالباً با ویراستارها موافق است. به عبارت دیگر، نویسنده فکر نمی‌کند که این نامه‌ها از دیدگاه سامرز حمایت کنند. این گزینه را حذف کنید.

گزینه‌های دیگر حذف شدند، پس جواب صحیح (ج) است.

نکات کلیدی و مهم برای درک مطلب یک متن تاریخی

1) از فرایندها پیروی کنید. گام‌ها یا مراحل را نادیده نگیرید، وگرنه اشتباه رخ می‌دهد.

2) به هنگام خواندن متن، به دنبال ایده‌های بزرگ و تضادها یا پیچش‌های (twists) اصلی باشید. در جزئیات آزاردهنده گرفتار نشوید. وقتی به سوالات جواب می‌دهید، یک نقشه‌ی خلاصه‌شده از متن را برای کمک و راهنمایی در فهم بهتر آن در جایی یادداشت کنید. وقتی این کار به پایان رسید، شما می‌توانید داستان ساده‌ی از آن متن تاریخی بیان کنید.

3) از نوع سوالی که با آن مواجه هستید آگاه باشید، چون هر نوع سوال تحلیل‌های متفاوتی را از شما طلب می‌کند. گهکاهی با چنین سوالاتی مواجه خواهید شد- سوالی که می‌پرسد نویسنده با چه چیزی موافق‌تر است. به دو نکته توجه کنید. اولاً جواب صحیح باید با دیدگاه یا موضع‌گیری کلی نویسنده سازگار باشد. پس به خود این نکته را یادآوری کنید. ثانیاً متن‌های تاریخی با توجه به موضع‌گیری کلی خود دارای پیچش‌هایی هستند- در غیر این‌صورت، جواب دادن به سوال خیلی راحت خواهد شد. به جزئیات تا آنجایی وارد شوید که بدانید نویسنده به چه چیزهایی فکر می‌کند و به چه چیزهایی فکر نمی‌کند تا بتوانید از افتادن در دام جواب‌های گمراه‌کننده اجتناب کنید.


این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter