مشاوره رایگان 02145328

نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری نحوه برخورد با دعوت افراد در محیط کاری

پذیرش دعوت افراد مختلف در محیط کاری (accepting invitations)


برای پذیرش دعوت دیگران می توان از عبارات زیر استفاده کرد:


That would be lovely
Thank you, I’d like that very much
That sounds great , thanks
Good idea, let’s do that


رد کردن دعوت افراد مختلف در محیط کاری (turning down invitations)
خیلی سخت است که شما مستقیما به دعوت دیگران در محیط کاری نه بگویید و دلخوری بوجود نیاید. برای اینکه مودبانه درخواستی را رد کنید می توانید از عبارات زیر استفاده نمایید:
به این صورت که در ابتدا از شخص دعوت کننده تشکر کرده و بعد با گفتن کلمه اما دلیل اینکه نمی توانیددعوت را بپذیرید را بیان کرده و در آخر پیشنهاد دیگری ارائه می دهید.


Offer an Alternative
را ه حل دیگری پیشنهاد بدهید Give a Reason
دلیل بیاورید که چرا نمی توانید دعوت را قبول کنید Thank the person
در ابتدا تشکر کنید.


Perhaps we can do it next time/

I’m in town My flight is at 6 p.m. So I should probably stay in town just to make sure I get to the airport in time but That’s really kind of you
But maybe we could go for dinner tomorrow instead/

I am afraid my boss wants my report first thing tomorrow so I need to stay at the hotel and write that but actually That's very nice of you.How about having lunch sometime next week/

I’m afraid I just don’t have time today however I’d love to


جملات B را به صورت مودبانه بنویسید:


A:So, Shall we have dinner together tonight?
.B:I can’t. I have to get up early tomorrow
A:How about some Lunch?
.B:No, I don’t have time

مطالب مرتبط

سه نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

سه نکته مهم و اساسی در ایمیل زدن در کسب و کار

این دو ایمیل در واقع حرفه ای به نظر آمده و کسی برداشت منفی نسبت به آنها نخواهد داشت. و همچنین برای دریافت کننده ایمیل٬ پیدا کردن ایمیل شما کار آسانی خواهد بود. ولی اگر شما اسم خود را در ایمیل نداشته باشید٬ پیدا کردن ایمیل شما بسیار سخت خواهد شد. ...

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

شش نکته برای موفقیت در پذیرش MBA

خب، میخواهید کارشناسی ارشد خود را بگیرید؟ اطمینان حاصل کنید که راهنمایی های تور MBA را برای موفقیت دنبال می کنید! ...

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-26

ده تکنیک برا ی موفقیت در مصاحبه های شغلی

برای موفقیت در مصاحبه کاری شما می بایست از هر جهت آماده بوده تا بتوانید در رقابتی که برای رسیدن به شغل مورد نظرتان وجود دارد شانس خوبی داشته باشید. بنابرین هنگامی که تصمیم به رفتن به مصاحبه کاری را داشتید این ۱۰ نکته را فراموش نکنید ...