مشاوره رایگان 02145328

وجه شرطی/بخش نگارش و آزمون زبانی اس ای تی

موسسه تخصصی زبان زنگنه
مکاتبات بازرگانی
مکالمه انگلیسی
SAT
GMAT
GRE
PTE
TOEFL
IELTS
وجه شرطی/بخش نگارش و آزمون زبانی اس ای تی وجه شرطی/بخش نگارش و آزمون زبانی اس ای تی

بعد از تعدادی صفت خاص

 important, vital, essential, necessary, desirable

adjective + that

به چند مثال توجه کنید:

It is important that everyone register.

مهم است که همه ثبت نام کنند.

It is vital that everybody get there before the examination begins.

ضروری است که همه قبل از شروع امتحان آنجا باشند.

It is important that you be at home when the guests arrive.

مهم است که قبل از رسیدن مهمانان خانه باشی.

An SAT Example:

These studies also indicate that it is imperative that advertisements should be witty and clever in several aspects.

A) No Change

B) are

C) will be

D) be

Answer: D

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

328 45 - 021کلاس‌های خصوصی SATدوره های مجازی SAT