مشاوره رایگان 02145328

معیارهای ارزیابی نمره رایتینگ SAT

موسسه تخصصی زبان زنگنه
معیارهای ارزیابی نمره رایتینگ SAT معیارهای ارزیابی نمره رایتینگ SAT

در بخش انشاء آزمون SAT، زمانیکه موضوع معیارهای ارزیابی نمره دهی و تصحیح انشاء مطرح می شود، سه شاخص درک مطلب، آنالیز موضوع و سبک نگارش مورد بررسی قرار می گیرند.

در این مقاله به بررسی زیرشاخه های هر یک از این شاخص ها می پردازیم تا دریابیم که با رعایت چه مواردی، زبان آموزان می توانند در هر یک از بخش های ذکر شده، به بالاترین نمره یعنی نمره 4 دست پیدا کنند. 

درک مطلب: پاسخ در این سطح، نشان دهنده درک جامع کلیات و جزییات متن می باشد. همچنین ارتباط منطقی بین کلیات و جزییات متن، بخوبی درک شده و تفسیری صحیح و عاری از نظرات شخصی، صرفا بر اساس وقایع و شواهد ذکر شده در متن، ارایه می شود. 

آنالیز: پاسخ در این سطح، تحلیل دقیقی از روند استدلال متن ارایه می دهد. در اینجا، زبان آموز می بایست بتواند ارزیابی دقیقی از شواهد ذکر شده در متن ارایه دهد، روند استدلال نویسنده متن را دنبال کند، المان های ساختاری متن و بار معنایی کلمات را تشخیص دهد و قسمت هایی از متن را که در راستای نیل به مقصود نهایی نویسنده ذکر شده شناسایی کند.

سبک نگارش: پاسخ در این سطح، بیانگر توان انتقال مطلب زبان آموز در قالب زبانی فاخر است. اصول نگارش اعم از انتخاب کلمات صحیح، استفاده از هم آیندها، تنوع ساختاری جملات از نظر دستور زبان، رعایت حفظ انسجام و پیوستگی بین ایده ها،  رعایت قوانین نقطه گذاری، و بکار گیری سبک نگارشی رسمی و عینی میبایست مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، اصول استاندارد نگارشی رعایت می شود و پاسخ می بایست عاری از هر گونه اشتباهات دستوری زبانی باشد.

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟
موسسه زنگنه
تاریخ انتشار : 1398-11-21

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...