برنامه کلاس های آنلاین در شرایط کرونا

علایم نشانه گذاری در SAT

علایم نشانه گذاری در SAT

یکی از مباحثی که در بخش نگارش و دستور زبان آزمون اس اس تی مورد آزمون قرار می گیرد، بحث علایم نشانه گذاری است.

نقطه ، کاما ، سمی کالن یا نقطه ویرگول ، کالن یا دو نقطه و دش یا خط تیره بزرگ.

اینک هر یک از این علامتها را به اختصار بررسی می کنیم .

(Full Stop/Period)نقطه

1- درانتهای جمله یا لفظی که نشانگر جمله است قرار می گیرد:

I have seen your father several times. You should take pride in him.

2- بعد از علائم اختصاری:

 

Dr.= Doctor                                           etc.= et cetera

(Comma)کاما 

1- برای بیان مکث در قسمتهای مختلف جمله:

If I were him, I would go to a shrink.

2- بین کلماتی که یک وظیفه در جمله دارند:

My friends Ali, John, David and Susan took a trip to Australia last week.

3- بعد از شبه جملات و عبارات مطلق:

Having studied for long, he left the library to take some fresh air.

4- بعد از عبارت تبعی که پیش از جمله اصلی واقع شوند:

Although he studied hard, he failed to secure a good position.

5- برای جدا کردن بدل اسم:

Mr. Johnson, our new neighbor, is very approachable.

6- وقتی که جمله مرکب از فاعل های مختلف تشکیل شده باشد، جمله های همپایه به وسیله کاما از هم جدا می شوند:

I wanted to give him some help, but he refused.

7- بعد از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات، متصل کننده دو عبارت مستقل نباشند:

He, however, was the only person to disagree with the idea.

You are not, therefore, an honest person.

On the opposite, she is very kind.

8- برای جدا کردن عبارات غیر وصفی:

Ali, who is a close friend of mine, won the lottery.

(Semicolon)سمی کالن یا نقطه کاما

1- مانند کاما برای مکث بکار می رود، البته برای مکث های طولانی تر و همواره می تواند بجای حرف ربط بین جملات کامل و مستقل قرار گیرد:

She asked numerous questions; he answered all patiently.

2- پیش از حروف ربط قیدی و عبارات قیدی به شرط آنکه این حروف یا عبارات متصل کننده دو عبارت مستقل باشند:

Scientist have come to some new findings; however, a consensus is yet to be reached.

(Colon) کالن یا دو نقطه    

1- در مواقع ذکر مثال:

An object usually comes after a verb: He took the umbrella with him.

2- برای معرفی عناصر و اعضای یک مقوله:

Cereals can read as: bread, flour, wheat and corn.

دش یا خط تیره بزرگ:

در صورتیکه عبارت یا جمله ای به منظور تاکید و یا به صورت معترضه در وسط جمله باشد، با دو خط تیره بزرگ آن را از بقیه جمله جدا می کنند:

All students- angry with the results of their exam- gathered in front of the faculty entrance.

An SAT Example of Punctuation:

Yogurt manufacturers, food scientist; and government officials are also working together to develop additional ways for reusing whey.

A) NO CHANGE

B) scientists: and

C) scientists, and

D) scientists, and,

Answer: C

ما بین کلماتی که یک وظیفه دارند، کاما استفاده می شود.

Jason Box, an associate professor of geology at Ohio State, believes that another factor added to the early thaw; the “dark snow” problem.

A) NO CHANGE

B) thaw; and it was

C) thaw:

D) thaw: being

Answer: C

کلمه 'برف سیاه' معرف عاملی است که موجب افزایش زودهنگام ذوب شده است. برای معرفی یک عنصر، از کالن یا دونقطه استفاده می شود.

More SAT Examples of Punctuation:

1. Indeed, when we think about animals depicted in well-known works of arts, the image of dogs playing poker-popularized

in a series of paintings by American artist C.M. Coolidge, may be the first and only one that comes to mind.

A) NO CHANGE

B) Coolidge-

C) Coolidge;

D) Coolidge

2. To avoid scrutiny, Siqueiros painted the final section of the mural, the centerpiece at night.

A) NO CHANGE

B) centerpiece,

C) centerpiece;

D) centerpiece-

1. Answer: B

2. Answer: B

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

بیشتر بخوانید
انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد ...

بیشتر بخوانید
اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

بیشتر بخوانید
انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد. ...

بیشتر بخوانید
تفاوت SAT و ACT

تفاوت SAT و ACT

بسیاری از دانشگاه ها هر دو آزمون را هم ارزش می دانند و هیچ تفاوتی میان نمرات دو آزمون قایل نمی شوند بنابراین، در اکثر مواقع، انتخاب بینSAT و ACT یک انتخاب شخصی محسوب می شود. واقعیت این است که هر دو آزمون محتوای آموزشی تقریبا یکسانی را مورد ارزیابی قرار می ...

بیشتر بخوانید
توصیف کننده ها در انشا آزمون SAT

توصیف کننده ها در انشا آزمون SAT

قانون ساده ای که در مورد توصیف کننده ها صادق است این است که توصیف کننده ها می بایست نزدیک ترین عبارت به اسم و یا عبارت مورد وصف خود باشند. در زبان انگلیسی، صفت، اسم را توصیف میکند و قید، صفت و فعل را توصیف میکند. ...

بیشتر بخوانید
نقش ضمایر موصولی در انشا SAT

نقش ضمایر موصولی در انشا SAT

در جملات حال استمراری و گذشته استمراری نیز بکار رود که در این حالت می توان ضمیر موصولی مربوطه را به همراه فعل 'بودن' حذف کرد. ...

بیشتر بخوانید
مبحث شمارش (Counting) در آزمون اس ای تی

مبحث شمارش (Counting) در آزمون اس ای تی

در خیلی از مسائل آمار و احتمال ما باید تمام حالت های ممکن برای شرایط داده شده رو فهرست کنیم یا حداقل اونا رو بشمریم. ...

بیشتر بخوانید
بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

بررسی پركاربردترين صنايع ادبی در بخش انشاء آزمون SAT

در بخش انشاء نويسی آزمون SAT، زبان آموز می بايست نشان دهد كه چگونه نويسنده، بمنظور دستيابی به هدف مورد نظر خود، با استفاده از ابزارهای مختلف سعی دارد كه خواننده را با خود همراه كند تا موضع وی را بپذيرد. ...

بیشتر بخوانید
ضمایر و صفات

ضمایر و صفات

یکی از مباحث گرامری که در آزمون اس ای تی مورد بررسی قرار میگیرد، مبحث ضمایر و صفات است. شایان ذکر است که از اقسام مختلف ضمایر و صفات شامل ضمایر فاعلی، ضمایر مفعولی، ضمایر ملکی، ضمایر انعکاسی و تاکیدی، ضمایر موصولی، ضمایر مبهم، ضمایر غیر شخصی، ضمایر اشاره، ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها