برنامه کلاس های آنلاین

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

انسجام و پیوستگی متن در آزمون SAT

Coherence: Connectedness: Relatedness: Gotogetherness

انسجام در لغت به مفهوم منظم شدن و با هم جور شدن است و در دستور زبان به مفهوم ارتباط منطقی ما بین جملات می باشد .به منظور پاسخ دهی به این سوالات ، نکات ذیل می بایست مورد توجه این مفهوم در آزمون اس ای تی قرار گیرد:

1. Top-Down Principle  (اصل کل به جزئ)

به طور کلی می توان گفت که در اکثر مواقع چیدمان اطلاعاتی پاراگرافها از کل به جزء می باشد بدین صورت که پاراگرافها در ابتدا با ایده های کلی اغاز می شوند و به ایده های جزئی ختم شوند . این اصل می تواند در پاسخ دهی به این سوالات موثر باشد چرا که زمانی که ما قصد داریم جایگاه مناسب جمله ای را در بین جملات دیگر مشخص کنیم باید در نظر بگیریم که جملات قبلی جمله مورد نظر ما، می بایست کلی تر و جملات بعدی جمله مورد نظر ما، می بایست جزئی تر از آن باشند.

2. Reflection Principle (اصل انعکاس)

 اساسا' می توان گفت که جملات به هم پیوسته و مربوط ، انعکاسی از همدیگرند. بدین معنی که زمانیکه ایده ای مطرح می شود ، جمله بعد و جملات بعد در همان حوزه و در محدوده همان ایده بسط پیدا می کنند.

به عنوان مثال چنانچه در ابتدا ایده مقایسه عملکرد اقتصادی دو کشور مطرح شود ، جملات بعد در همین حیطه و حوزه، اطلاعات تکمیلی ارائه خواهند کرد. در واقع جملات پیرو، انعکاسی از ایده اولیه خواهند بود. با عنایت به این اصل میتوان جایگاه جمله مورد نظر را با دقت بیشتری انتخاب کنیم .

on the contrary, however, but نکته! چناچه جمله مورد نظر ما دارای ضمیر باشد و یا حروف ربط متضاد و یا همپایه چون داشته باشد، این کلمات می توانند به انتخاب صحیح جایگاه مورد نظر جمله ما کمک کند چرا که consequently, therefore, so وجود ضمیر، به عنوان مثال، می تواند نشان از حضور مرجع ضمیر در جمله قبل باشد. همچنین حروف ربط دال بر نتیجه گیری و یا تضاد ، می توانند ارتباط با جمله پیشین را ساده تر کنند.

نکته! با عنایت به این مهم که آزمون جدید اس ای تی، مباحث نگارش و دستور زبان را در غالب متون مختلف و با تاکید بر درک مطلب، مورد بررسی قرار می دهد، این مبحث، پرکاربردترین مبحث این آزمون می باشد که به اشکال متنوعی مورد آزمون قرار می گیرد.

 SAT Examples:

(1) Thus, even though I already had all the equipment I needed in my home office, I decided to try using a co-working space in my city.(2) Because I was specifically interested in co-working reported benefits related to creativity, I chose a facility that offered a bright, open work area where I wouldn’t be isolated.(3) Throughout the morning, more people appeared. (4) Period of quiet, during which everyone worked independently, were broken up occasionally with lively conversation.

The writer wants to add the following sentence to the paragraph.

After filling out a simple registration from and taking a quick tour of the facility, I took a seat at a table and got right to work on my laptop.

The best placement for the sentence is immediately

A) before sentence 1

B) after sentence 1

C) after sentence 2

D) after sentence 3

Answer: Choice (C)

را انتخاب نمود چرا که جمله دوم راجع به انتخاب امکانات صحبت می کند C با توجه به اصل کل به جزء می توان گزینه و جمله مورد نظر راجع به صندلی و لپ تاپ که از مصادیق آن امکانات می باشد صحبت می کند . در واقع جمله دوم کلی تر ازجمله مورد نظر است ضمن اینکه کلماتی مانند نگاه اجمالی به امکانات ' صندلی ' و ' لپ تاپ' انعکاسی از ایده مطرح شده در جمله قبل یعنی جمله دوم می باشد.

To address the problem of disposal, farmers have found a number of uses for acid whey. They can add it to livestock feed as a protein supplement, and people can make their own Greek-style yogurt at home by straining regular yogurt.

Which choice provides the most relevant detail?

A) NO CHANGE

B) supplement and convert it into gas to use as fuel in electricity production.

C) supplement, while sweet whey is more desirable as a food additive for humans.

D) supplement, which provides an important element of their diet.

Answer: B

درحالیکه گزینه آخر که در مورد افزودن این پروتین به غذای احشام اشاره میکند گزینه مناسبی به نظر میرسد، باید دقت داشت که ثقل این پاراگراف بر روی روش های گوناگون امحاء این نوع پروتین متمرکز است و سوالات مربوط به انسجام و پیوستگی، اساسا بر روی ثقل یا ایده اصلی پاراگراف متمرکز می شود بنابراین پاسخ صحیح این گزینه، تمرکز بر روی روش امحاء این نوع پروتین می باشد که همان تبدیل آن به نوعی سوخت می باشد.

In recent years, public libraries in the United States have experienced reductions in their operating funds due to cuts imposed at the federal, state, and local government levels. However, library staffing has been cut by almost four percent since 2008, and the demand for librarians continues to decrease, even though half of public libraries report that they have an insufficient number of staff to meet their patrons’ needs.

A) NO CHANGE

B) Consequently,

C) Nevertheless,

D) Previously,

Answer: B

این گونه سوالات، نوع دیگری از سوالات انسجام و پیوستگی محسوب می شوند که در آنها تمرکز بر روی حروف ربط قرار می گیرد. برای پاسخ گویی به این نوع سوالات، قطعا درک صحیحی از متن، علی الخصوص آنچه که قبل و بعد از حرف ربط مورد سوال قرارگرفته نیاز می باشد. در مثال فوق، کتابخانه های آمریکا با کاهش بودجه مواجه شده اند و بنابراین اقدام به تعدیل نیرو کرده اند.

More SAT Examples of Coherence:

1. Planned obsolescence wastes materials as well as energy in making and shipping new products. It also reinforces the belief that it is easier to replace goods than to mend them, as repair shops are rare and repair methods are often specialized. In 2009, an enterprising movement, the Repair Café, challenged this widely accepted belief.

A) NO CHANGE

B) obsolete goods can become collectible items.

C) no one knows whether something will fall into disrepair again.

D) new designs often have “bugs” that must be worked out.

2. His restaurants were immediately successful, but Harvey was not content to follow conventional business practices. Although women did not traditionally work in restaurants in the nineteenth century, Harvey decided to try employing women as waitstaff. In 1883, he placed an advertisement seeking educated, well-mannered, articulate young women between the ages 18 and 30.

The write is considering deleting the previous sentence. Should the write make this change?

A) Yes, because it introduces information that is irrelevant at this point in the passage.

B) Yes, because it does not logically follow from the previous paragraph.

C) No, because it provides a logical introduction to the paragraph.

D) No, because it provides a specific example in support of arguments made elsewhere in the passage.

1. Answer: A

2. Answer: C

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

مطالب مرتبط

Collocations در آزمون SAT

Collocations در آزمون SAT

در بخش نگارش و دستور زبان آزمون SAT در هر متن که مشتمل بر 11 سوال می باشد، معمولا 1 سوال از مبحث همایندها مطرح می شود. این گونه سوالات به نوعی پاشنه آشیل دانش آموزان محسوب می گردد چراکه اساسا قانون مشخص و مدونی برای پاسخگویی به آنها وجود ندارد. به عبارت دی ...

بیشتر بخوانید
اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT  چقدر مهم هستند؟

اسامی در نوشتن انشا آزمون SAT چقدر مهم هستند؟

اسامی در دستور زبان انگلیسی می توانند از نظر قابل شمارش و غیرقابل شمارش بودن، مفرد و جمع بودن، جنسیت و مالکیت مورد بررسی قرار گیرد. ...

بیشتر بخوانید
انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

انواع سوالات ریدینگ در آزمون SAT

با توجه به اين مهم كه بخش درك مطلب آزمون SAT اساسا Evidence-Based Reading ميباشد، مهمترين استراتژي در اين بخش، اسكن كردن متن به منظور پيدا كردن شاهد يا همان evidence براي گزينه مورد نظر ميباشد. ...

بیشتر بخوانید
ارسال دیدگاه

اطلاعات تحصیل در دیگر کشورها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter