تماس سریع

Metropol Math 2

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Metropol Math 2

برای تحصیل در ترکیه و اخذ بورسیه ی تحصیلی ترکیه لازم است در آزمون یوس شرکت کنید، مباحت آزمون یوس عبارتند از: هندسه، ریاضی و هوش. در جلد دوم Metropol Math 2 اسم کتاب شما را برای بخش ریاضی آزمون یوس آماده می کند، از مباحثی که در کتاب Metropol Math 2 به آنها اشاره شده است می توان به مباحث زیر اشاره کرد:

 • تابع درجه دو و سهمی
 • معادلات و نامعادلات درجه دو
 • مثلثات
 • اعداد مختلط
 • لگاریتم
 • سری و دنباله؛ سیگما و پای
 • توابع خاص (تابع جزء صحیح، تابع ساین و …)
 • حد و رفع ابهام
 • مشتق و کاربرد آن
 • انتگرال و کاربرد آن
 • ماتریس و دترمینان
Metropol Math 2 دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع