تماس سریع

Puza IQ

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Puza IQ

سر فصل های مبحث هوش در آزمون یوس

  • کلمات عبور
  • روابط شکل
  • سری شماره
  • عملیات
  • تعداد شکل روابط
  • جدول ها
  • عدد ها
  • نمودارها
  • محیط و مساحت
Puza IQ دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع