تماس سریع

Puza Geometry

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Puza Geometry

سر فصل های بخش هندسه در آزمون یوس

 • زوایا
 • زوایا در مثلث
 • عناصر مثلث ارتفاع، نیمساز و میانه
 • مثلث های خاص
 • تشابه میان مثلث ها
 • ارتباط اندازه ی زوایا با طول اضلاع مثلث
 • چندضلعی های منتظم
 • متوازی الاضلاع و چهارضلعی های متساوی الاضلاع
 • مستطیل و مربع
 • ذوزنقه و لوزی
 • طول ها و زوایا در دایره
 • توان، مساحت و محیط دایره
 • وضعیت خطوط در هندسه تحلیلی
 • وضعیت دایره در هندسه تحلیلی
 • هندسه سه بعدی و خواص اجسام آن
 • بردارها
Puza Geometry دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

دسترسی سریع