Metropol Geometry

دانلود کتاب Metropol Geometry

آزمون یوس نیز همانند آزمون اس ای تی، برای تحصیل در ترکیه می باشد. حتی اگر قصد دارید در یکی از دانشگاه های دولتی ترکیه، پزشکی بخوانید باید در یوس که شامل مباحث هندسه، هوش و ریاضی است، شرکت کنید. کتاب Metropol Geometry یک منبع بسیار قوی برای مبحث هندسه ی آزمون یوس می باشد.

دیگر کتاب ها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter