تماس سریع

Master GMAT 2010

بزرگترین کتابخانه دیجیتال کشور

Master GMAT 2010

گرفتن GMAT یک مهارت است. از بعضی لحاظ ها با دیگر فعالیت ها مثل رقابت در دو ومیدانی یکسان است. برای موفقیت نیاز به نظم و تمرین دارد. مهارت هایی هستند که میتوان آنهارا از طریق داشتن مربی بهبود بخشید، اما در نهایت پیشرفت به تمرین هم نیاز دارد. این کتاب هردوآنها را به شما ارائه میدهد.

Master GMAT 2010 دریافت
پسورد فایل های فشرده : www.ztcprep.com

دیگر کتاب ها

328 45 - 021کلاس‌های خصوصیدوره های مجازی
دسترسی سریع