Manhattan GMAT 5 Geometry

دانلود کتاب Manhattan GMAT 5 Geometry

کتاب Geometry Guide تمام اصول، فرمول‌ها و انواع سؤالات در آزمون GMAT‌ را توضیح می‌دهد تا به شما در فهم و تسلط بر پیچیدگی‌های شکل‌ها، سطح‌ها، خط‌ها، زاویه‌ها و اشیاء کمک کند و هرانچه برای بخش هندسه آزمون جی مت لازم دارید را به شما می آموزد. هر فصل با ارائه قواعد، استراتژی‌ها و مثال‌هایی جامع از نحوه تست زدن درباره یک موضوع مشخص در GMAT و نحوه پاسخ دقیق و سریع به آنها، ابزاری برای درک مفاهیم را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین این راهنما مجموعاً شامل ۸۸ پرسش In-Action با سطح دشواری افزایشی به همراه پاسخ‌نامه‌ ای جامع است. محتوای این کتاب هماهنگ با آخرین Official Guides از طرف GMAC است. سری کتاب های منهتن از معتبرترین منابع برای آمادگی آزمون جی مت هستند.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter