Manhattan GMAT 2 Fractions Decimals and Percents

دانلود کتاب Manhattan GMAT 2 Fractions Decimals and Percents

کتاب منهتن جی مت 2، مباحث ریاضی کسر، درصد و اعشار را آموزش می دهد و به شما تمام نکاتی که برای موفقیت در آزمون جی مت احتیاج دارید را توضیح می دهد. در این کتاب نه تنها نکات اصلی و پایه ای این مباحث آموزش داده شده است، تکنیک های پاسخگویی به سوالات نیز به شما آموزش داده می شود. با توجه به اینکه این کتاب بخشی از مباحث ریاضی را آموزش می دهد، آموزشی پایه ای است و می توانید به صورت خودخوان نیز از این کتاب استفاده کنید، این کتاب به شما کمک می کند تا دانش خود را بالا برده و با داشتن تفکر انتقادی توانای بالاتری در پاسخگویی به سوالات داشته باشید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter