Cracking the New GMAT

دانلود کتاب Cracking the New GMAT

هر چه که برای next-generation GMAT نیاز دارید را می‌توانید در این کتاب پیدا کنید.

 کتاب Cracking the New GMAT ویراست ۲۰۱۳ به طور کامل بازنگری و بروز شده است تا با تغییرات صورت‌گرفته در GMAT جدید سال ۲۰۱۲ مطابقت داشته باشد. این کتاب شامل:

  • دسترسی به دو امتحان آزمایشی/تمرینی جامع
  • هزاران سؤال نمونه و تمرین که در آن تمام قسمت‌های GMAT پوشش داده می‌شود، به همراه تمرین‌های بیشتر در وب سایت
  • آموزش‌های گام به گام در مورد تایپ‌های سؤالات GMAT: table analysis، graphics interpretation، multi-source reasoning و two-part analysis
  • مرور جامع تمام تاپیک‌های مورد امتحان، شامل کفایت داده (data sufficiency)، حساب، جبر، هندسه، تصحیح جمله (sentence correction)، درک مطلب، استدلال انتقادی و بخش های دیگر...


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter