GMAT Official Guide

دانلود کتاب GMAT Official Guide

مطالب و نمونه سوالاتی که در تنها کتاب موجود در بازار که توسط طراحان آزمون جی مت نوشته شده است، پیدا می‌کنید:

  • بیش از 800 سؤال از تست‌های GMAT قبلی – شامل ۲۵۰ سؤال که هرگز منتشر نشده‌اند.
  • پاسخ‌نامه جامع با ارائه توضیحاتی کامل برای تمام سؤالات.
  • مرور گرامر که در آن مفاهیم مورد سؤال در وربال GMAT پوش داده می‌شوند.
  • مرور تمام تاپیک‌های ریاضی که در قسمت ریاضی GMAT تست می‌شوند.
  • تاپیک‌های واقعی essay، پاسخ‌های نمونه و اطلاعات مربوط به نحوه نمره‌دهی.
  • ارائه سؤالات به ترتیب دشواری آنها برای صرفه‌جویی در زمان مطالعه.


مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter