How To Pass The GMAT

دانلود کتاب How To Pass The GMAT

این کتاب برای افرادی در نظرگرفته شده است که میخواهند در آزمون GMAT نمره ی معقول و بالاتر از حد میانگین بگیرند. این کتاب ممکن است برای یک داوطلب GMAT  که تا به حال در طول حرفه ی خود تمام مهارت های شفاهی و کمّی مورد آزمایش درGMAT را تجربه نکرده است، ارزشمند باشد. همچنین به داوطلبی که سال هاست دانشگاهش را به اتمام رسانده ، از نظر ریاضی مشکل دارد یا داوطلبانی زبان اول آنها انگلیسی نیست و با GMAT روبرو میشوند کمک میکند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter