GMAT For Dummies

دانلود کتاب GMAT For Dummies

GMAT که در سراسر جهان اجرا میشود، مهارت های شفاهی، ریاضیاتی، و تحلیلی نوشتاری را برای ارزیابی صلاحیت تحصیلات تکمیلی در تجارت و مدیریت، می سنجد. این نسخه ی جدید GMAT For Dummies with Online Practice  شامل نکات و استراتژی های اثبات شده ای است که در آماده شدن برای GMAT و دستیابی به موفقیت نهایی در روز آزمون، به شما کمک میکند. 

ساختار آزمون GMAT 2020 کمی تغییر کرده است، و این نسخه ی بازنگری شده و مطمئن این کتاب که برای آمادگی آزمون است، این تغییرات که شامل: تعداد سوالات و زمان اختصاص داده شده در هر بخش میشود را مورد بررسی قرار داده است تا شما احساس اطمینان بیشتری نسبت به گذشته داشته باشید.

  • دو نمونه امتحانی در کتاب، به علاوه ی پنج آزمون آنلاین دیگر که در مجموع میشود 7 نمونه امتحانی؛ 
  • مرور مفاهیم اصلی برای هر بخش؛ 
  • توضیحات کامل برای هر نوع سوال؛
  • تمرین و فلش کارت های آنلاین؛ 

اگر میخواهید در GMAT نمره ی بالا بگیرید باید چیزی در آستین خود داشته باشید، و این کتاب کلید شما برای رسیدن به موفقیت است. 

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter