GMAT Carm Plan

دانلود کتاب GMAT Carm Plan

اولین قدم برای آماده شدن برای GMAT تعیین کردن میزان وقتی که دارید و پیروی از یک برنامه ی مناسب است: برنامه ی دوماهه، یک ماهه یا یک هفته ای. هر طرح دارای برنامه ای است که شما باید همراه با زمان تقریبی لازم برای اختصاص به هر تسک انجام دهید. به علاوه، هر فصل استراتژی هایی را برای آن قسمت از آزمون به شما ارائه میدهد. در هر فصل تمریناتی برای کمک  به شما در زمینه هایی که ضعیف تر هستید و افزایش توانایی تان گنجانده شده اند. با انجام تست تشخیصی برای مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود شروع میکنید. توضیحات پاسخ ها شما را به فصل های خاصی راهنمایی میکند که در آنها به کمک نیاز دارید. در پایان تست تشخیصی راهنمای نمره دهی را خواهید داشت که نمره فعلی شما در هر بخش GMAT را نشان میدهد. بعد میتوانید تمرکزتان را روی فصل های مرور مطلب بگذارید. در پایان کتاب یک نمونه امتحانی تمرینی، که GMAT را شبیه سازی کرده و یک راهنمای نمره دهی که به شما تجربه ی یک امتحان معتبر را میدهد، خواهید داشت.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter