YÖS Matematik 1 Soru Bankası Metropol Yayınları

دانلود کتاب YÖS Matematik 1 Soru Bankası Metropol Yayınları

تحصیل پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی در ترکیه، هدف بسیاری از دانشجویان است؛ باید بدانید که شرط پذیرش در دانشگاه های ترکیه کسب نمره ی بالا در آزمون یوس می باشد؛ هوش یکی از سه مبحث آزمون یوس است. شما می توانید از کتاب YÖS Matematik 1 Soru Bankası Metropol Yayınları برای سلف استادی کمک بگیرید.

دیگر کتاب ها

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter