The Tears of My Soul

دانلود کتاب The Tears of My Soul

مدار 38 درجه‌ی شمالی سرنوشت‌های زیادی را تغییر داده است. شاید عجیب به نظر برسد اما عبور از این خط جغرافیایی آرزوهای آدم‌های زیادی بوده است. آدم‌هایی که می‌خواستند کنار خانه و خانواده‌شان باشند، آدم‌هایی که روزی با امید به زندگی بهتر به کره شمالی پا گذاشتند و آدم‌هایی که خواسته‌اند از کره شمالی فرار کنند. مدار 38 درجه جایی است که پس از جنگ جهانی دوم به عنوان مرز دو کره تعیین شد و حکومتی کمونیستی در شمال و حکومتی امپریالیستی در جنوب تشکیل شد. از آن روز تا به امروز دو کره مناقشات زیادی را پشت سر گذاشته‌اند، حکومت کره شمالی آرمانی به نام اتحاد مجدد دو کره تحت حکومت کمونیستی را از آغاز در دستور کار قرار داد. برای تحقق این هدف جنایت‌های زیادی اتفاق افتاده و زندگی‌های بسیاری نابود شده است. کتاب پیش‌رویتان رمان نیست، روایت واقعی زندگی زنی است که تحت آموزه‌های حکومت «کیم سونگ ایل» به جاسوسی خطرناک تبدیل شد و یکی از تراژدی‌های قرن بیستم را رقم زد.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter