12Dirty Habits That Prevent You From Developing Exceptional People Skill

دانلود کتاب 12Dirty Habits That Prevent You From Developing Exceptional People Skill

اگر در تعامل با افراد موفق نیستید، احتمالاً آموزش مناسب نداشته‌اید. یادگیری نحوه‌ی تعامل با افراد مانند یادگیری راه رفتن است، با این تفاوت که به کار بسیار بیشتری نیاز دارد!

حال تصور کنید که در تمام زندگی خود، یاد گرفته‌‌اید که به‌عقب راه بروید. آیا این کار زندگی شما را دشوارتر ساخته است؟ البته مانند هر چیز دیگری، شما باید دقیقاً یاد بگیرید که چگونه از راه مناسب با مردم تعامل داشته باشید.

در ادامه می‌خوانیم: در اینجا، 12 عادت کثیف وجود دارد که باید همیشه هنگام تعامل با افراد، از آن‌ها اجتناب کنید.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter