Be a Successful Consultant

دانلود کتاب Be a Successful Consultant

با خواندن کتاب Be a Successful Consultant خوانندگان قادر خواهند بود: یک جهت استراتژیک مشخص برای یک تجارت تعریف کنند؛ یک استراتژی بازاریابی موثر ایجاد کنند؛ منابع مالی خود را افزایش دهند و کسب و کار پیوسته را با جذب مشتری جدید، تعادل بخشند و در نهایت، تبدیل به یک مشاور موفق شوند.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter