Dear Leader

دانلود کتاب Dear Leader

رهبر عزیز داستانی که نتوانستند دست کاری اش کنند! در این رمان پرفروش بین المللی داستان یک عضو رده بالای ضد جاسوسی را شاهد هستیم که زندگی و فرار نفس گیر خود به سمت آزادی را به عنوان یک شاعر سابق و جایزه دار کیم جونگ ایل ملقب به رهبر عزیز توصیف می کند.

به عنوان شاعر برجسته و ممتاز کشور، جنگ جین سونگ زندگانی فریبنده ای را سپری می کرد؛ سور و سات های غذا در حالی که کشور از قحطی رنج می برد، جواز سفر، دسترسی به اطلاعات شدیدا سانسور شده و ملاقات های رسمی با خود کیم جونگ ایل از مزایای زندگی او بود و به نظر می رسید حیات او در پیونگ یانگ امن و امان است. اما این حیات همراه با حقوق و مزایای ویژه زمانی که یک مجله ی اکیدا ممنوعه که به دوستش قرض داده بود گم شد، در معرض نابود شدن قرار گرفت. حالا جنگ جین سونگ برای نجات زندگانی اش باید پا به فرار بگذارد. پیش از این هرگز یک عضو ممتاز کره شمالی، عملکرد داخلی این رژیم توتالیتر و ماشین پروپاگاندای آن را وصف نکرده بود و این یک آشکارسازی میخکوب کننده از فرار جنگ جین سونگ از کره ی شمالی است.

مشاوره تلفنی رایگان
328 45 - 021
Starter